Digitaal loket

 
Digitaal loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Dit loket biedt burgers de mogelijkheid om digitaal te procederen tegen een beslissing van een bestuursorgaan of tegen een uitspraak van een rechtbank.
 

De formulieren in dit loket zijn uitsluitend bedoeld voor burgers.

 
Het formulier kunt u na invullen digitaal verzenden. De benodigde bijlagen dient u digitaal aan te leveren. Voor het digitaal verzenden moet u beschikken over DigiD of Europees inlogmiddel, anders kunt u niet inloggen. Als u beschikt over DigiD, klik dan hieronder op het logo van 'DigiD' om in te loggen.
 
Burgers van de Europese Unie die niet beschikken over DigiD, klikken hieronder op het logo van 'eIDAS' om met een Europees inlogmiddel in te loggen.
 
De Raad van State zal zorgvuldig omgaan met uw gegevens. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de zaak waarbij u betrokken bent, waarbij ook informatie zal worden verstrekt aan de betrokken andere partijen. Door het versturen van het formulier gaat u hiermee akkoord.
 
LET OP:
  • U wordt in hoger beroepzaken verzocht de aangevallen uitspraak als bijlage mee te zenden. Indien u niet beschikt over een digitale versie daarvan, kunt u geen gebruik maken van dit digitaal loket.
  • Dit digitaal loket ondersteunt de volgende bestandsformaten: .doc, .docx, .odt, .txt, .rtf, .pdf, .xls
  • U kunt maximaal 10 bestanden toevoegen, maar per bestand mag de maximale omvang niet groter zijn dan 10 MB.
 

Digitaal aanleveren