Digitaal loket

 
Aanmelden met DigiD
Bij de Raad van State kunt u inloggen met uwDigiDinlogcode. Voortaan kunt u metDigiDnaar steeds meer overheidsinstellingen op internet. Klik op ´Meer informatie overDigiD´ om uwDigiD-inlogcode aan te vragen. Klik op ´inloggen metDigiD´ om in te loggen bij de Raad van State.
 
DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.
 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hecht grote waarde aan uw privacy. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met uw gegevens. Uw gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de zaak waarbij u betrokken bent. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het versturen van het formulier gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgenomen in onze database.
 
Let op: als u langer dan 15 minuten inactief bent, wordt uw verbinding met DigiD verbroken en gaan de door u ingevoerde gegevens verloren. 5 minuten voordat de verbinding wordt verbroken, krijgt u een waarschuwing op uw beeldscherm.
 
 
Meer informatie over DigiD Raad van State
Meer informatie over DigiD